Her mister programlederen fatningen under intervju