Intervjuet ble tatt opp i forbindelse med 25-årsmarkeringen av jødedeportasjonen 26. november 1942.

Feinberg og Steinmann om jødedeportasjonen

Intervjuet ble tatt opp i forbindelse med 25-årsmarkeringen av jødedeportasjonen 26. november 1942.