«Finnes det et sted sør i Norge som kunne tenke seg en befolkningsøkning på ca. 300 mennesker?»

«Vil noen ta imot oss?»

«Finnes det et sted sør i Norge som kunne tenke seg en befolkningsøkning på ca. 300 mennesker?»