Her ser du Moss by- og industrimuseum rykke ut for å berge historiske verdier, da papirfabrikken Peterson gikk konkurs. På slike utrykninger kan de finne mye spennende, som for en konservator vil være gull verdt for å dokumentere historie.
Ved papirfabrikkens fagforeningskontor fant de både streikekassen og fagforeningsprotokoller helt tilbake til 1890-tallet.

Fagforeningskontor på museum

Her ser du Moss by- og industrimuseum rykke ut for å berge historiske verdier, da papirfabrikken Peterson gikk konkurs. På slike utrykninger kan de finne mye spennende, som for en konservator vil være gull verdt for å dokumentere historie. Ved papirfabrikkens fagforeningskontor fant de både streikekassen og fagforeningsprotokoller helt tilbake til 1890-tallet.