Lyngør ligger ut mot havet, omtrent midt mellom Risør og Tvedestrand. Stedet består av fire øyer og et utall holmer. Storgata i Lyngør er 50 meter bred og kun mulig å krysse ved hjelp av båt eller svømmetak. Lyngør ble i 1991 kåret til Europas best bevarte tettsted av Europakommisjonen. 
Odd Børretzen forteller her om Lyngør. Opptaket er fra 1978, men svært lite har forandret seg siden da.

Lyngør - et av Europas best bevarte tettsteder

Lyngør ligger ut mot havet, omtrent midt mellom Risør og Tvedestrand. Stedet består av fire øyer og et utall holmer. Storgata i Lyngør er 50 meter bred og kun mulig å krysse ved hjelp av båt eller svømmetak. Lyngør ble i 1991 kåret til Europas best bevarte tettsted av Europakommisjonen. Odd Børretzen forteller her om Lyngør. Opptaket er fra 1978, men svært lite har forandret seg siden da.