Systematisk trening av øyemusklene kan gjøre at mange slipper å bruke briller. Det mener en spesialist i synstrening. Nøkkelen er motivasjon.

Synstrening kan gjøre at mange slipper briller

Systematisk trening av øyemusklene kan gjøre at mange slipper å bruke briller. Det mener en spesialist i synstrening. Nøkkelen er motivasjon.