Lydklipp: Slimsoppen har mange fascinerende egenskaper. Den er egentlig ikke en sopp, men kalles protoktister på fagspråket (biologi). Slimsopp skiller seg fra sopp blant annet ved å gjennomgå amøbestadier der de kan bevege seg på egen hånd.
Slimsopp lever stort sett på planterester og jord, og spiser levende bakterier eller rester av dødt, organisk materiale.

Den smarte slimsoppen

Lydklipp: Slimsoppen har mange fascinerende egenskaper. Den er egentlig ikke en sopp, men kalles protoktister på fagspråket (biologi). Slimsopp skiller seg fra sopp blant annet ved å gjennomgå amøbestadier der de kan bevege seg på egen hånd. Slimsopp lever stort sett på planterester og jord, og spiser levende bakterier eller rester av dødt, organisk materiale.