Programleder: Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 20.55 - onsdag 23. januar 2019

Programleder: Mariann Reikerås