Elevene ved Olav Duun videregående skole i Namsos markerte årets innsamlingsaksjon.

Samler inn penger til brønnprosjekt i Afrika

Elevene ved Olav Duun videregående skole i Namsos markerte årets innsamlingsaksjon.