- Vold løser ingen problemer, sier Ronny Alte, tidligere leder i Norwegian defense league.

- Bevisst på å ta avstand fra Breivik

- Vold løser ingen problemer, sier Ronny Alte, tidligere leder i Norwegian defense league.