Lydklipp: Etter andre verdenskrig ble over 49 000 mennesker dømt som landssvikere i Norge. Dette ble kalt landssvikeroppgjøret. Personene som ble dømt, hadde alle vært medlemmer av Nasjonal Samling (NS).
NS var det nazivennlige og fascistiske partiet som ble stiftet av Vidkun Quisling i 1933. Han styrte landet vårt, på oppdrag fra diktatoren Adolf Hitler, under andre verdenskrig.
Landssvikeroppgjøret i Norge har skilt seg spesielt ut i forhold til andre lands rettsoppgjør etter krigen. Her i NRK-programmet Ekko kan du høre hvordan forskere og andre berørte ser på det i 2012, nesten 70 år etter.

Landssvikerne 70 år etter

Lydklipp: Etter andre verdenskrig ble over 49 000 mennesker dømt som landssvikere i Norge. Dette ble kalt landssvikeroppgjøret. Personene som ble dømt, hadde alle vært medlemmer av Nasjonal Samling (NS). NS var det nazivennlige og fascistiske partiet som ble stiftet av Vidkun Quisling i 1933. Han styrte landet vårt, på oppdrag fra diktatoren Adolf Hitler, under andre verdenskrig. Landssvikeroppgjøret i Norge har skilt seg spesielt ut i forhold til andre lands rettsoppgjør etter krigen. Her i NRK-programmet Ekko kan du høre hvordan forskere og andre berørte ser på det i 2012, nesten 70 år etter.