Breiviks opplesing av sin ideologi i retten i dag får ikke noen smitteeffekt i høyreekstreme miljøer. Det mener terrorforsker Tore Bjørgo, som anser den tiltaltes tankegods som velkjent og uoriginalt.

Frykter ikke smitteeffekt

Breiviks opplesing av sin ideologi i retten i dag får ikke noen smitteeffekt i høyreekstreme miljøer. Det mener terrorforsker Tore Bjørgo, som anser den tiltaltes tankegods som velkjent og uoriginalt.