Tollvesenet tar stadig flere som prøver å smugle ut elektronisk utstyr og hvitevarer som er kastet på søpla i Norge. Målet er salg i andre land, men avfallsstoffene i slike produkter er miljøfarlige.

Ulovlig eksport av elektronisk avfall

Tollvesenet tar stadig flere som prøver å smugle ut elektronisk utstyr og hvitevarer som er kastet på søpla i Norge. Målet er salg i andre land, men avfallsstoffene i slike produkter er miljøfarlige.