Innslag i Schrödingers katt om Åknes/Tafjord beredskap som overvakar sprekken i fjellsida som kan gi ein tsunami på over 80 meter.

Åknestsunami

Innslag i Schrödingers katt om Åknes/Tafjord beredskap som overvakar sprekken i fjellsida som kan gi ein tsunami på over 80 meter.