Her kan du studere hvordan boktrykking foregikk i Norge på 1800-tallet. I Europa ble boktrykkerkunsten oppfunnet av tyskeren Johann Gutenberg på 1400-tallet.
Dette klippet viser gammeldags trykking av en novelle av den norske forfatteren Alexander Kielland (1849-1906). Det skjedde i 1999, for å markere at det var 150 år siden han ble født.

Boktrykking før i tida

Her kan du studere hvordan boktrykking foregikk i Norge på 1800-tallet. I Europa ble boktrykkerkunsten oppfunnet av tyskeren Johann Gutenberg på 1400-tallet. Dette klippet viser gammeldags trykking av en novelle av den norske forfatteren Alexander Kielland (1849-1906). Det skjedde i 1999, for å markere at det var 150 år siden han ble født.