Programleder: Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 18.50 - onsdag . 31oktober 2018

Programleder: Mariann Reikerås