Over 100 tidligere rusavhengige i Trondheim er nå i vanlig jobb

Tidligere rusavhengige i jobb

Over 100 tidligere rusavhengige i Trondheim er nå i vanlig jobb