Sak fra 2009 da det var 150 år siden Darwins bok "Artenes opprinnelse" om evolusjonsteorien ble gitt ut.

150 år siden "Artenes opprinnelse"

Sak fra 2009 da det var 150 år siden Darwins bok "Artenes opprinnelse" om evolusjonsteorien ble gitt ut.