Ungdomskoleelevene i Løten hadde isbading på timeplanen for å tøye egne grenser.

Skoleelever i Løten isbader

Ungdomskoleelevene i Løten hadde isbading på timeplanen for å tøye egne grenser.