På 2000-tallet har økonomiske nedgangstider og krisetegn vært tydelige og økende i mange EU-land. I 2011 er situasjonen verst i Hellas, men også store medlemsland som Spania og Italia sliter tungt.
I 2012 er Norge fjernere fra EU-medlemskap enn noen gang tidligere. Meningsmålinger viser at det store flertallet av befolkningen ikke ønsker Norge inn i EU.
I denne situasjonen kan det være nyttig å gå litt tilbake i historien og oppsummere hvordan 
det europeiske fellesskapet vokste fram.

Historien om EU

På 2000-tallet har økonomiske nedgangstider og krisetegn vært tydelige og økende i mange EU-land. I 2011 er situasjonen verst i Hellas, men også store medlemsland som Spania og Italia sliter tungt. I 2012 er Norge fjernere fra EU-medlemskap enn noen gang tidligere. Meningsmålinger viser at det store flertallet av befolkningen ikke ønsker Norge inn i EU. I denne situasjonen kan det være nyttig å gå litt tilbake i historien og oppsummere hvordan det europeiske fellesskapet vokste fram.