Skal samfunnet bruke store summar på trygg veg til små grender, eller bør folket heller flyttast til meir sentrale strøk? I Otterdal i Hornindal krev 13 innbyggjarar ny sikker veg etter orkanen Dagmar. Prislappen er på over 200 millionar.

Otterdal treng veg

Skal samfunnet bruke store summar på trygg veg til små grender, eller bør folket heller flyttast til meir sentrale strøk? I Otterdal i Hornindal krev 13 innbyggjarar ny sikker veg etter orkanen Dagmar. Prislappen er på over 200 millionar.