Flere og flere velger minnelund i stedet for den tradisjonelle kistegrava.

Minnelund brer om seg

Flere og flere velger minnelund i stedet for den tradisjonelle kistegrava.