Barn og unge et mindre fisk enn før. I prosjektet "Trendy klippfisk" samarbeider Møreforsking og Klippfiskakademiet med kokkeelevar frå Herøy vidaregåande, for å gjere klippfisk meir populært i denne målgruppa. Vi sendte tre 9.klassingar for å sjekke korleis det går.

Klippfisk skal bli trendy

Barn og unge et mindre fisk enn før. I prosjektet "Trendy klippfisk" samarbeider Møreforsking og Klippfiskakademiet med kokkeelevar frå Herøy vidaregåande, for å gjere klippfisk meir populært i denne målgruppa. Vi sendte tre 9.klassingar for å sjekke korleis det går.