– Alle blir skåret over en kam og forholdene blåses opp