Bolsjevika brukes som badested om dagen og her samles ofte AUF-ere om kveldene for å tenne bål og synge, for å ikke forstyrre teltleiren når det skal være ro der. I vika ligger også ei flytebrygge. I 2010 utga Thorvald og Jens Stoltenberg ut boka "Samtaler", og ga royalties til Utøya-vennfondet. Som takk døpte AUF fjellet ved Bolsjevika "Stoltenberget".

Utøya - Bolsjevika og Stoltenberget

Bolsjevika brukes som badested om dagen og her samles ofte AUF-ere om kveldene for å tenne bål og synge, for å ikke forstyrre teltleiren når det skal være ro der. I vika ligger også ei flytebrygge. I 2010 utga Thorvald og Jens Stoltenberg ut boka "Samtaler", og ga royalties til Utøya-vennfondet. Som takk døpte AUF fjellet ved Bolsjevika "Stoltenberget".