Kongen åpner det 156. Storting i dag.

Stortinget åpner

Kongen åpner det 156. Storting i dag.