Omveltningene i den arabiske verden slo ut i full blomst takket være bruken av sosiale medier. Det mener to av de mest aktive bloggerne under oppstanden. Twitter og Facebook brukes fortsatt aktivt i frigjøringskamper, blant annet for å følge opp rettsoppgjøret etter regimeskiftene.

Sosiale medier viktig i arabisk vår

Omveltningene i den arabiske verden slo ut i full blomst takket være bruken av sosiale medier. Det mener to av de mest aktive bloggerne under oppstanden. Twitter og Facebook brukes fortsatt aktivt i frigjøringskamper, blant annet for å følge opp rettsoppgjøret etter regimeskiftene.