Her taler statsministeren til den store folkemengden i Oslo.

Stoltenberg taler

Her taler statsministeren til den store folkemengden i Oslo.