Statsministeren holdt en sterk tale under minnegudstjenesten.

Tydelig preget Stoltenberg med personlig tale

Statsministeren holdt en sterk tale under minnegudstjenesten.