Siv Jensen synes det er avskylig at enkelte hevder at gjerningsmannens politiske holdninger hører hjemme i FrP.

- Frp blitt et uskyldig offer

Siv Jensen synes det er avskylig at enkelte hevder at gjerningsmannens politiske holdninger hører hjemme i FrP.