Næringslivet på Søre Sunnmøre reagerer på forslaget om auka ferjetakstar og redusert tilbod på sambandet Hareid–Sulesund. I verste fall kan takstane auke med tre soner, og delar av C-ruta kan forsvinne. For næringslivet betyr det ein kraftig kostnadsauke.

Kraftige reaksjonar i næringslivet

Næringslivet på Søre Sunnmøre reagerer på forslaget om auka ferjetakstar og redusert tilbod på sambandet Hareid–Sulesund. I verste fall kan takstane auke med tre soner, og delar av C-ruta kan forsvinne. For næringslivet betyr det ein kraftig kostnadsauke.