Kronprins Harald og daværende Sonja Haraldsen ble viet i Oslo domkirke 29. august 1968. Da hadde det gått ni år siden de møttes første gang. Årsaken til den lange ventetiden var at kronprinsen ønsket å gifte seg med en kvinne av folket – en som ikke tilhørte et kongehus eller adel. Det var et brudd med hva som var vanlig, og svært omdiskutert i samtiden.

Kronprinsbryllupet i 1968

Kronprins Harald og daværende Sonja Haraldsen ble viet i Oslo domkirke 29. august 1968. Da hadde det gått ni år siden de møttes første gang. Årsaken til den lange ventetiden var at kronprinsen ønsket å gifte seg med en kvinne av folket – en som ikke tilhørte et kongehus eller adel. Det var et brudd med hva som var vanlig, og svært omdiskutert i samtiden.