Programleder: Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 18.50 - fredag 16. november 2018

Programleder: Mariann Reikerås