For mange ungdommer dropper ut av videregående skole. Nå ser forskere til Danmark, hvor de har innført et ekstra skoleår etter ungdomskolen. Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark mener et ekstraår vil kunne redusere frafallet også i norske skoler.

Bør få Xclass i Norge

For mange ungdommer dropper ut av videregående skole. Nå ser forskere til Danmark, hvor de har innført et ekstra skoleår etter ungdomskolen. Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark mener et ekstraår vil kunne redusere frafallet også i norske skoler.