Det skal no setjast ned ei kontrollgruppe som skal hjelpe leiinga i Helse Møre og Romsdal å gjennomføre tiltaka med å redusere staben med 200 årsverk.Styremedlem og eigarrepresentant i Helse Midt-Noreg, Nils Kvernmo, meiner dette er viktig for å sikre at tiltaka vert gjort.

Følgjer situasjonen tett

Det skal no setjast ned ei kontrollgruppe som skal hjelpe leiinga i Helse Møre og Romsdal å gjennomføre tiltaka med å redusere staben med 200 årsverk.Styremedlem og eigarrepresentant i Helse Midt-Noreg, Nils Kvernmo, meiner dette er viktig for å sikre at tiltaka vert gjort.