Barna i Ringsaker kommune er blandt få barn her i landet som lærer engelsk i barnehagen. Målet er å motivere barna før de skal begynne på skolen.

Lærer engelsk i barnehagen

Barna i Ringsaker kommune er blandt få barn her i landet som lærer engelsk i barnehagen. Målet er å motivere barna før de skal begynne på skolen.