Innen 2025 skal alle nye biler som selges i Norge være nullutslippsbiler. Men er det mer miljøvennlig å kjøre elbil enn en med forbrenningsmotor? Dette skal folkeopplyseren Andreas Wahl sjekke ut. 
Tilgjengelig, bare i Norge, til 31.08.2028

Folkeopplysningen - kort forklart: Elbil

Innen 2025 skal alle nye biler som selges i Norge være nullutslippsbiler. Men er det mer miljøvennlig å kjøre elbil enn en med forbrenningsmotor? Dette skal folkeopplyseren Andreas Wahl sjekke ut. Tilgjengelig, bare i Norge, til 31.08.2028