Vest-Telemark museum flyttet ei av stuene på slede.

Museum flytter stue

Vest-Telemark museum flyttet ei av stuene på slede.