EU foreslo å verne området for å beskytte dyrelivet. Slik ble det ikke.

Norge stanset vern av havområde

EU foreslo å verne området for å beskytte dyrelivet. Slik ble det ikke.