Bygginga av eit nytt helsehus i Rauma kan ende med at kommunen må betale over 25 millionar kroner i erstatning. Jusekspertar meiner kommunane har alt for dårleg kunnskap om reglane for offentlege anbod.

Rettssak om helsehus

Bygginga av eit nytt helsehus i Rauma kan ende med at kommunen må betale over 25 millionar kroner i erstatning. Jusekspertar meiner kommunane har alt for dårleg kunnskap om reglane for offentlege anbod.