Programleder: Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 18.50 - mandag 21. januar 2019

Programleder: Mariann Reikerås