Den 26. november 1999 forliste den 42 meter lange katamaranen ''Sleipner'' ved Ryvarden fyr i Sveio kommune i Hordaland. Det var 85 mennesker om bord, og 16 av dem omkom.
Sleipner-ulykken er en av de verste skipsulykkene i Norge i nyere tid.

Sleipner-ulykken

Den 26. november 1999 forliste den 42 meter lange katamaranen ''Sleipner'' ved Ryvarden fyr i Sveio kommune i Hordaland. Det var 85 mennesker om bord, og 16 av dem omkom. Sleipner-ulykken er en av de verste skipsulykkene i Norge i nyere tid.