Sjøpølse blir kalla både havets Viagra og guienseng, og prisen har akua kraftig i Asia dei siste åra. Her i Norge har sjøpølsa stort sett vore ein irriterande bifangst, men no kan ny forskning skape ei ny næring.

No skal det satsast på norsk sjøpølse

Sjøpølse blir kalla både havets Viagra og guienseng, og prisen har akua kraftig i Asia dei siste åra. Her i Norge har sjøpølsa stort sett vore ein irriterande bifangst, men no kan ny forskning skape ei ny næring.