Det bles opp til storm mot regjeringa fordi Stad skipstunnel kan verte skrinlagt. Kystverket har lagt fram ein rapport som seier nei til bygging av tunnelen gjennom Stadhalvøya, i dag la næringslivet fram ein Sintef-rapport som sler i hel konklusjonane.

Stad skipstunnel

Det bles opp til storm mot regjeringa fordi Stad skipstunnel kan verte skrinlagt. Kystverket har lagt fram ein rapport som seier nei til bygging av tunnelen gjennom Stadhalvøya, i dag la næringslivet fram ein Sintef-rapport som sler i hel konklusjonane.