Har Stjørdal en identitetskrise? Politikerne i Stjørdal diskuterte hvordan Værnesregionen bør utvikle seg i åra som kommer.

Valgdebatt fra Stjørdal

Har Stjørdal en identitetskrise? Politikerne i Stjørdal diskuterte hvordan Værnesregionen bør utvikle seg i åra som kommer.