Mange utlendinger kommer til Norge som flyktninger, og søker asyl. Det betyr at de ønsker beskyttelse mot krig, forfølgelse eller nød i landet de kommer fra.
Som medlem av FN er Norge forpliktet til å gi asyl til mennesker som viser seg å trenge det. Det er en egen myndighet, Utlendingsdirektoratet (UDI) som vurderer og avgjør hver enkelt asylsøknad.
I 2008 innførte regjeringen Stoltenberg tiltak for å stramme inn asylpolitikken i Norge. Målet var å begrense antallet asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse.
Her får du historien om Maria Amelie (eg. navn Madina Salamova). Hennes foreldre søkte asyl i Norge, men fikk avslag. Likevel reiste de ikke fra landet. Dermed brøt familien norsk lov.
Den 12. januar 2011 ble Maria Amelie pågrepet av politiet og utvist til Russland. I april fikk hun arbeidstillatelse i Norge, etter at Regjeringen godkjente en lovendring som gjorde dette mulig.

Ulovlig norsk

Mange utlendinger kommer til Norge som flyktninger, og søker asyl. Det betyr at de ønsker beskyttelse mot krig, forfølgelse eller nød i landet de kommer fra. Som medlem av FN er Norge forpliktet til å gi asyl til mennesker som viser seg å trenge det. Det er en egen myndighet, Utlendingsdirektoratet (UDI) som vurderer og avgjør hver enkelt asylsøknad. I 2008 innførte regjeringen Stoltenberg tiltak for å stramme inn asylpolitikken i Norge. Målet var å begrense antallet asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse. Her får du historien om Maria Amelie (eg. navn Madina Salamova). Hennes foreldre søkte asyl i Norge, men fikk avslag. Likevel reiste de ikke fra landet. Dermed brøt familien norsk lov. Den 12. januar 2011 ble Maria Amelie pågrepet av politiet og utvist til Russland. I april fikk hun arbeidstillatelse i Norge, etter at Regjeringen godkjente en lovendring som gjorde dette mulig.