Visste du at eikeskogen er rikere enn granskog? Nå erstattes gran med eik i Stavanger.

Grana må vike for eikeskogen

Visste du at eikeskogen er rikere enn granskog? Nå erstattes gran med eik i Stavanger.