21. februar er dagen for å feire Rex, både på to og fire ben. Laget av: Jan Petter Saltvedt og Håvard Bergheim.

Kongelig tilbakeblikk

21. februar er dagen for å feire Rex, både på to og fire ben. Laget av: Jan Petter Saltvedt og Håvard Bergheim.