Utbygginga av gassknutepunktet på Nyhamna i Aukra går for fullt, sjølv om delar av oljeindustrien slit. Anlegget gjer seg klar for å ta imot gass frå Aasta Hansteen-feltet. Og det er store dimensjonar over det som skjer på Nyhamna

GIGANTUTBYGGING PÅ NYHAMNA

Utbygginga av gassknutepunktet på Nyhamna i Aukra går for fullt, sjølv om delar av oljeindustrien slit. Anlegget gjer seg klar for å ta imot gass frå Aasta Hansteen-feltet. Og det er store dimensjonar over det som skjer på Nyhamna