Programleder: Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 20.55 - onsdag 20. mars 2019

Programleder: Mariann Reikerås